Вести

Јавно достављање решења

У складу са чланом 78. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС" број 18/16 и 95/18-аутентично тумачење) Центар за социјални рад Прибој јавно доставља решење број 551-925/20 од 18.11.2020. године.

Решење можете преузети овде.

 

Copyright © Центар за социјални рад Прибој 2013-2021. All Rights Reserved.