Права и услуге

Социјална заштита

 • Новчана социјална помоћ
 • Посебна новчана накнада
 • Једнократна помоћ
 • Додатак за помоћ и негу другог лица
 • Увећани додатак за помоћ и негу другог лица
 • Помоћ за оспособљавање за рад
 • Опрема корисника за смештај у установу или другу породицу
 • Путни трошкови и  исхрану пролазника
 • Смештај одраслих и старих лица

 

Породична и правна заштита

 • Усвојење
 • Хранитељство
 • Старатељство
 • Мере заштите од насиља у породици
 • Одређивање личног имена
 • Уверење о пословној способности

 

Документација за остваривање права и услуга

 

Copyright © Центар за социјални рад Прибој 2013-2021. All Rights Reserved.