Вести

Започета реализација пројекта "Најлепше је у свом дому"

Почевши од 1. јуна ове године, па до 31. маја наредне 2018. год биће реализован пројекат „Најлепше је у свом дому“, који финансира Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања уз финансијско учешће носиоца пројекта Црвеног крста Прибој и партнера на пројекту, Центра за социјални рад Прибој. Вредност пројекта је 5.568.320,00 динара од чега је учешће ресорног министарства 600.000,00 динара, а учешће носиоца и партнера на пројекту 4.968.320,00 динара.

Пројекат се бави поспешивањем ванинституционалних видова заштите старих лица, олакшава им се старост, доступношћу здравствене и хигијенске заштите, редовношћу исхране, анимира јавност ради обезбеђења услова за континуирано и квалитетно пружање услуга старим лицима. Такође, очекује се побољшање квалитета живота старих особа у природном окружењу, путем задовољења њихових базичних потреба, сензибилисање јавности кроз кампању која ће имати за циљ да се стара лица не измештају са свог огњишта, већ да остају на свом локалитету, а услугу помоћи у кући поспешити и могућношћу смештаја старих у другу породицу или  краткотрајног смештаја у дневном центру за стара лица у Прибоју. Кроз директан рад геронтодомаћица смањује се усамљеност и изолованост остарелих, самохраних лица и пружа им се могућност за дружење и подршку у кућном амбијенту. Породицама старих лица, кроз ову услугу, такође се пружа подршка и помоћ и олакшава свакодневно функционисање. Стари ће активно партиципирати путем попуњавања упитника и изјашњавања о степену задовољства пруженом услугом. Пројектом су обухваћена остарела лица, теже хронично оболела, покретна и непокретна која имају проблем са набавком лекова и санитетског материјала, нису у могућности да се самоуслужују, имају потребу за разним врстама услуга помоћи у кући. Услуга помоћи у кући у Прибоју, при Центру за социјали рад Прибој функционише од 2007. године и тренутно исту користи 60 корисника.

Copyright © Центар за социјални рад Прибој 2013-2021. All Rights Reserved.