Вести

Одржана стручна обука у Прибоју

У Центру за социјални рад Прибој дана 22. марта 2017. године одржан је Програм обуке "ПОСТУПАЊЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ОРГАНИЗОВАЊУ ПОМОЋИ И ПОДРШКЕ ПОРОДИЦИ У СЛУЧАЈЕВИМА ПОСТОЈАЊА РИЗИКА ОД ИЗМЕШТАЊА ДЕЦЕ".

Програм се реализује у оквиру пројекта "Унапређење права детета кроз јачање система правосуђа и социјалне заштите у Србији", подржаног из ИПА 2013 а у организацији Удружења стручних радника запослених у социјалној заштити.

Циљ програма обуке је обезбеђивање неопходних услова за примену Конвенције о правима детета и одговарајућих одредби националних и међународних правних аката, који се односе на помоћ и подршку у заштити најбољег интереса детета у ситуацијама повећаног ризика од измештања деце из породице.Доприноси унапређењу капацитета стручњака из ЦСРза пружање ефикаснијеподршке породицама са децом у ризику од измештања (ефикасне препознавање потреба, разумевања статуса и пружање подршке породицама, квалитетнију примену поступака, употребу нових методологија и нових услуга).

Обуци је присуствовало 17 водитеља случаја из четири центра за социјални рад: Сјеница, Пријепоље, Нова Варош и Прибој.

Copyright © Центар за социјални рад Прибој 2013-2021. All Rights Reserved.