Вести

Доступнија здравствена заштита у сеоским подручјима – стигла теренска возила Dacia Duster

У оквиру активности на имплементацији пројекта "Ми бринемо о старима", који општина Прибој реализује заједно са општином Пријепоље и центрима за социјални рад из Прибоја, Пријепоља и Нове Вароши, а који у оквиру програма EU EXCHANGE 4 финансира Европска унија, данас су општини Прибој испоручена два теренска возила Dacia Duster.

Једно од њих ће бити коришћено у Прибоју док је друго намењено Центру за социјални рад у општини Пријепоље.
Идеја на основу које су возила пројектом буџетирана била је да се услуге ванинституционалне социјалне заштите приближе корисницима у сеоским подручјима. Имајући у виду демографску ситуацију у овом делу западне Србије, пражњење села и старење становништва, лошу економску ситуацију која је прати, као и застарелост и недостатак путне инфраструцтуре, било је неопходно да се услуга помоћи у кући, основна кућна и здравствена нега, учине доступнијим старим и хронично оболелим лицима која не живе у градском подручју. Набавка ових возила би требало да умногоме допринесе испуњењу основних циљева пројекта – допринос унапређењу социјалног статуса старих лица у општинама Прибој, Пријепоље и Нова Варош и унапређења квалитета и доступности услуга ванинституционалне социјалне заштите за стара, инвалидна и хронично овболела лица у ове три општине.
dacia-duster

Copyright © Центар за социјални рад Прибој 2013-2021. All Rights Reserved.