Јавне набавке

Набавка путничког аутомобила са припадајућом опремом

Набавка путничког аутомобила са припадајућом опремом, редни број ЈН 1/2016.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуде можете преузети овде.

Одлуку о додели Уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом Уговору можете преузети овде.

 

 ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Центар за социјални рад Прибој
Адреса: 12. Јануар 114, 31330 Прибој
Интернет страница: www.csrpb.rs

 

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке

 

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 1/2016 су добра - Набавка путничког аутомобила са припадајућом опремом за потребе рада центра

 

4. Контакт (лице или служба) 
Лице (или служба) за контакт: Зоран Полић  
Е-mail адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Телефон: 033/2451-142

Copyright © Центар за социјални рад Прибој 2013-2021. All Rights Reserved.